O blogu/About blog

Jsem nadšená z nových médií a sociálních sítí. Chci ale, abychom jako lidé vrámci tohoto nového vesmíru možností zůstali věrní sami sobě. Proto jsem se vrátila k psaní blogu a hodlám se vrhnout ještě mnohem dál. Zkušenost je nepřenosná a vytvářet si názor nelze bez zkušenosti.

Děkuji Vám věrní či náhodní čtenáři, že jste při svém hledání ve virtuálních vodách zabloudil i sem.

I am excited about new media and social networks. But I still want us to stay true to ourselves within the whole universe of the new virtual possibilities. That is the reason why I re-started to write a blog and I am up to much more. The experience is not transferable and to make an opinion properly is not possible without experience.

Thank you my loyal or occasional reader, that you straied also here while searching the virtual sea.

Napište komentář

XHTML: Můžete použít tyto štítky: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>